شرکت طراحی سایت رادرایانه

طراحی وب سایت در اهواز

 
 

پیام های امنیتی تلگرام فارسی سازی شدند

شنبه 18 دی 1395

کاربران ایرانی تلگرام برای دریافت کد احراز هویت به زبان فارسی، پیام های مربوطه را از مدیریت این پیام رسان موبایلی دریافت می کنند.

این حرکت در راستای توجه بیشتر به فارسی زبانان که بیشترین تعداد کاربران اپلیکیشن را دارند، صورت گرفته است و پیام های امنیتی را مستقیما از تیم مدیریت تلگرام به زبان بومی خود دریافت می کنند.

تصاویر زیر توسط کاربران ایرانی حین دریافت کد و توصیه امنیتی برای جلوگیری از دسترسی غیر قانونی به اکانت کاربران به ثبت رسیده است:

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه